Тракийско светилище „Кутела“ – с. Розовец

Описание и особености Наричан още „Чашата на великаните” заради мащабните си и впечатляващи размери. Тази странна чаша се намира на няколко километра от село Розовец, по пътя за връх Братан. Мащабът и е голям, височината му е 1,5 метра, дълбочината 1,1 м. Стените са дебели 40 см. Дъното на вдлъбнатината Read more…

Тракийско светилище – „Долмен “Плочата”

Долмен “Плочата” е най-голямото мегалитно съоръжение от подобен тип, откривано на територията на България, според проф. Валерия Фол. Паметникът се намира на един от южните върхове на Средна гора над село Златосел. Долменът е регистриран по време на експедиция, организирана от научнопопулярното „Списание 8”, с научен ръководител проф. Валерия Фол Read more…

Тракийско светилище „Люляковото светилище“

„Люляковото светилище” със Слънчева стела е типично извън селищно светилище на връх. Физикогеографските условия в Средна гора и в полетата, закътани между нея и Стара планина, предопределят формирането през древността на локални политически центрове, някои от които най-вероятно са имали статут на парадинастически центрове на Одриското царство. Розовец е един Read more…

Траките

В периода преди Христа по земите на днешна България са живеели много тракийски племена като: Мизи, Одриси, Асти, Гети = гали, Беси, Меди, Серди, Дантелети, Одоманти и Едони. На територията на страната са открити значителен брой тракийски градове, светилища, гробници и могили – Свещари, Казанлъшката гробница, храмовете край с. Старосел, Read more…