Бачковски манaстир

Бачковската света обител е основана по време на Византийското робство – през 1083 година от братята грузинци Григорий и Апасий Бакуриани. Манастирът бележи своя разцвет през 13-ти век особено при царуването на цар иван Александър – втори ктитор на манастира. От основаването на Бачковската обител, в оригинал днес е запазена Read more…

Рилски манастир

Рилският манастир е едно от най-важните културно-просветни и книжовни средища в българската история. Той достига голям книжовен разцвет през втората половина на 15-ти век, когато в него работят изтъкнати книжовници. Днес в манастира могат да се видят ценни исторически паметници. Изключителен интерес представляват главната манастирска църква, Хрельовата кула, манастирската кухня Read more…

Манастири

Манастирите са основен ресурс за религиозен туризъм. Те често са включени и в туристическите пакети на културния туризъм и неговите подвидове. Освен постройката (сградите), църквите към манастирите, музейните експонати и други подобни, интерес представляват различните църковни служби и църковни събори, които се състоят в действащите манастири по време на големи Read more…