Епископска базилика – Пловдив

Базиликата по времето на Рим Епископската базилика на Филипопол, Римска провинция Тракия, е един от най-големите и значими в европейски мащаб археологически обекти и културно-исторически паметници.  Тя е трикорабна с размери 83 метра дължина и 36 метра широчина. Смята се, че   раннохристиянският  храм  е бил най-голям и най-богат на Балканите. Read more…

Малка базилика – Пловдив

Ранна история Малката базилика на Филипопол е била разположена в източните покрайнини на античния град, непосредствено до вътрешното лице на крепостната стена с кула от II – IV в. Църквата била близо до източния некропол на града и до мартириона на 37-те филипополски мъченици край пътя за Константинопол. Базиликата е Read more…

Малка базилика – Пловдив

Ранна история Малката базилика на Филипопол е била разположена в източните покрайнини на античния град, непосредствено до вътрешното лице на крепостната стена с кула от II – IV в. Църквата била близо до източния некропол на града и до мартириона на 37-те филипополски мъченици край пътя за Константинопол. Базиликата е Read more…

Епископска базилика – Пловдив

Базиликата по времето на Рим Епископската базилика на древния Филипопол е един от най-големите и значими в европейски мащаб археологически обекти и културно-исторически паметници.  Тя е трикорабна с размери 90 метра дължина и 36 метра широчина. Смята се, че   раннохристиянският  храм  е бил най-голям и най-богат на Балканите. Неслучайно той Read more…