Името „Шушманец“ идва от цар Иван Шишман, като има и микро язовир с такова име наблизо. Може би, местните са правили някаква аналогия с внушителните размери на могилата или царската гробница в нея и са ползвали царското име да я отбележат подобаващо. Некрополът „Шушманец“ се състой от 5 могили в 3 от тях има гробници, като само една има план да се социализира. За съжаление могилата е открита ограбена и не може да се датира абсолютно точно кога е построена. Има данни да е посещавана, заедно с „Плоската могила“ от руски войници през руско-турската освободителна война. Размерът на могилата е впечатляващ направо прилича на малък хълм на фон надвисналата Стара планина. Гледката е великолепна, долината се е ширнала пред нас. След като вече сме пред гробницата, се натъкнахме на изненада. Все още беше е разрешено посещението по административни причини, въпреки прочетеното по медиите. Нямахме време да се разочароваме, късмета беше на наша страна, докато надничахме през стъклените прозорци пристигна група от политици и кандидат такива, за който бе предвидено специално посещение и презентация. Гида ни покани да влезем с групата и да послушаме и ние, ако имаме такова благоразположение на духа. Шушманец е тракийски храм, който в последствие е превърнат в гробница, каквато е била и практиката по онези времена. Предполагаемо изграден и използван през IVв. пр. Хр. Самата гробница се състои от коридор-предверие с колона в йоннийски стил и кръгла погребална камера с централна и седем полуколони в дорийски стил (тук двете на една снимка). Дали има някаква символика, че полуколоните са седем на брой или е чисто архитектурно решение? Това съчетание между двата стила колони е уникалното при тази гробница, такава архитектура не се среща никъде другаде. Заедно с останалите неповторими със своя стил и големина гробници наоколо се оформя област с голяма наситеност на обекти, които човек трябва да посети. В погребалната камера над всяка полуколона продължава каменен градеж, който завършва с 15 еднакви блока подпрени на централната колона. Архитектурата наподобява слънчевия диск, обожествяван от траките. Колоните, стените, подът на камерата и предверията са били покрити с тънък пласт варова мазилка. Гробницата е ограбена, няма намерени задължителните погребални дарове. Открити са само скелетите на 4 коня и 2 кучета пренесени в жертва върху пода на предверието. В тракийските обреди конете служат да съпроводят душата на погребания в царството на мъртвите. Всичко тук е автентично, запазено в оригиналния си вид по всички правила на реставрацията, консервацията и социализацията на архитектурните обекти. Не се допуска никакво дооформяне или довършване без прякото следствие от оригинала. Има идея няколко от гробниците да се включат в комплексен обект в списъка на Юнеско за световното наследство с изключителна стойност. В България има 9 обекта под егидата на Юнеско.

0 Comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *