Средновековният манастир до с. Воден, община Болярово, се намира в местността “Разкопките” – на 2,9 км югоизточно от селото. Археологическият обект се намира на 400 м по права линия от “Малкото кале” – крепост от периода Х – ХIII в. и на 800 м от местността “Друма”. 

Средновековният манастир е изграден от дребни до едри ломени и речни камъни споени с бял хоросан. Дебелината на зидовете варира между 0,60 и 1,10 м. Максималната им запазена височина е 2,40 м. Външните размери на манастира са 53,50 х 43,50 м. По време на почистването на археологическия обект се установиха три етапа на преправки. С последния етап се свързват разширенията на западната порта, която се издава с 6,00 м пред лицето на западната стена. По време на строежа ú за подравняване на редовете са използвани тухли, поставяни във вертикални и хоризонтални редове. Този начин на градеж ги отличава на фона на останалата строителна техника в религиозния комплекс. Цялата застроена площ на археологическия обекта е 5 дка.

Всяка от вътрешните стени на главния вход на манастира е подсилена с по 4 зидани колони. Те са разположени на сравнително еднакво разстояние една от друга и подпомагат сводовата конструкция на портата на манастирския комплекс.

Манастирската църква е изградена от дребни до средни ломени камъни, споени с бял хоросан. Наличието на декоративни тухли с Т-образна форма и червен цвят подсказват, че фасадата на храма е била измазана с бяла хоросанова замазка и на места са поставени тези тухли. По този начин се получава живописна комбинация от бяло и червено. Тази техника на строеж се наблюдава в столицата Константинопол и в Черноморските градове през ХI – XII в.

При археологическите проучвания са констатирани два строителни етапа. В рамките на  първия е изградена малка кръстовидна църква, под която има естествена пещера на три нива с дълбочина от 13 м. Пещерата е пригодена за молитви, посредвтом изграждането на 37 стъпала и две площадки. През втория строителен период малката църква се превръща в олтар на голяма пет корабна триабсидна църква.