Резултат с изображение за Еврейска синагога - Видин

Сградата е построена в 1894г за еврейски молитвен дом. Авторът на архитектурния проект засега е неизвестен. Ситуирана е свободно в триъгълен парцел (с отсечен остър ъгъл). Строена е с дарения от евреите-търговци, голяма част от населението на кв. ”Калето”.

Планът на сградата е напълно симетричен, с правилна форма от типа трикорабна едноабсидна базилика, с притвор, галерии и четири кули. Вътрешните размери на молитвената зала са 21х10м. Интериорът прави впечатление с колоритното си въздействие и употреба на древноеврейски и класически архитектурни форми. Притворът е покрит с кръстати сводове, на стената има две мраморни плочи и два релефа с бронзови надписи на еврейски език. Трите кораба са разделени от стройна аркада върху колони, които са чугунени, лети, бронзирани. Те имат база и кубични капители от малоазийски тип, а тялото им е канелирано. Орнаментите на капителите – спирали, палмети, плетеници и акантови листа – са били оцветени. Арките са сегментни. Подът е настлан с мозайка и дъски. Олтарът е поставен върху подиум в абсидата Той повтаря вероятно архитектурата на древноеврейски храм – централна част, две кули, арки и колони, а над олтара – символ на слънцето.