Резултат с изображение за Джамия село Чал


Това е най-старата датирана джамия в Източните Родопи.  Намрира се в село Чал, Крумовград.
На ъглов камък на южната стена е изписана годината 1201 по Хиджра, съотвестваща на 1786-1787 година. Наричат я Ахат боба джамиси, по името на почитания светец, чието тюрбе се намира в гробището на селото. Смята се, че на това място е имало по-стара джамия, построена от рода Коюноллар, поради което и до днес е известна и като Коюналлар джамиси. Джамията е изградена от камък със спойка и дървоПреддверието е открито. Покривът се поддържа от дървени колони с резбовани капители. Централното помещение е правоъгълно, над половината пространство е изграден балкон, ограден с красив ажурен парапет. Обектът е удобен за посещение, но джамията се отваря само в петък за молитва или при необходимост.

Categories: Джамия