Българска възрожденска църква в село Ковчевица.

Църквата е изградена 1841 до 1847 година. С построяването си тя замества параклиса "Света Петка". Някои от иконите са преместени от него в новата църква. Сградата на килийното училище и четириетажната камбанария са построени северозападно от нея през 1893.

В архитектурно отношение храмът е трикорабна псевдобазилика с голяма полукръгла апсида на изток и трем на запад.

В църквата се пазят няколко добре запазени картини и икони.

Църква "Свети Никола" в Ковачевица е обявена за архитектурен, художествен и културен паметник от национално значение.