Несебър притежава невероятен ресурс за туризъм – ваканционен/морски, културно-исторически, религиозен. За последните две алтернативни форми на туризъм силно влияние оказва фактът, че Несебър е обявен за архитектурен и археологически резерват, а през 1983 г. културните паметници в града са прибавени към списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство. В старата част на града има около 42 църкви, от които по-малко от половината са открити от археолозите и консервирани, а действаща в момента е само една. Другите по-запазени са превърнати в картинни галерии.

Църквата „Св. Стефан“

Наричана още „Новата митрополия“ тя е православна църква; тип базилика, византийски архитектурен стил; недействащ храм, паметник на културата. Тя е изградена в периода 11-13-ти век. При строителството и са вградени множество архитектурни елементи от разрушени по-рано християнски сгради. Първоначално църквата е посветена на Богородица и доста по-късно се преименува в Св. Стефан. Затова и тематично стенописите са свързани с живота на Божията майка. Запазени са оригинален иконостас от края на 16-ти век и резбован архиерейски трон и амвон от края на 18-ти век.

Църквата „Св. Йоан Кръстител“

Построена е през 10-11-ти век и е една от най-добре запазените в Несебър. Градена е от ломен камък и хоросан. Църквата е типичен представител на прехода от скъсена базилика към кръстокуполната църква. Тя е измазана и стенописана. Запазени са ктиторски портрет, както и сцена с образа на Св. Марина. Днес църквата не функционира и се използва като художествена галерия.

Църквата „Свети Спас“

Посветена на Възнесение Христово, или по народному Св Спас, е една от двете оцелели църкви със стенописи заедно със старата митрополия Св Стефан. Църкватасе намира в старата част на града и датира от XVII век (1609). Тя е единствената църква построена в Несебър по време на турското робство.

Изградена е от камък и глина и има дървен покрив и малки прозорци. Тя е малка по размери (11. 70 х 5,70 м), еднокорабна и едноабсидна, без камбанария и купол. 

Вътрешните стени са изрисувани от неизвестен майстор в началото на XVII-ти век с евангелски сцени и изображения на светци - Кръщенето на Христос, Христос - възкресение, Влизането на Христос в Ерусалим, и много други. 

В пода на църквата дълги години се е съхранявала надгробната плоча на византийската принцеса Матаиса Кантакузина Палеологина, която сега може да се види в Археологическия музей.

Днес църквата е нефункционираща и се ползва като музей.

Църквата „Св. Христос Пантократор“

Построена през 13-14-ти век тя е една от най-забележителните и най-добре запазени средновековни църкви в Несебър, типичен представител на живописния стил в църковната архитектура. Има подчертано издължени прозорци, украсена е по цялата дължина с двойно вдлъбнати арки. Притворът е малък, с вградена под пода средновековна гробница. По вътрешността на стените са запазени само следи от оригиналните стенописи.

Църквата „Св. Йоан Алитургетос“

Наричана още „Св. Иван Неосветени“. Тя е построена през 13-14-ти век. Църквата е засегната силно от Чирпанското земетресение, но още преди това не е функционирала. Според легендата църквата изобщо не е освещавана, тъй като по време на строежа загива един от работниците. Според някои източници в нея са провеждани богослужения. Най-характерни са фасадите на църквата. Тук живописният стил е достигнал най-високото си развитие. Всички фасади са разработени по различен начин. Особено красиво е изработена запазената източна фасада на църквата.