Община Перущица е богата на исторически паметници и находки. Най-старите свидетелства за населението по тези земи датират от VI век преди новата ера. Един от най-ценните исторически паметници в района е Червената църква, която е построена около V - VI век от новата ера.

Църква „Св. Архангел Михаил“

Построена в периода 1847 до 1849 година, изцяло с дарения на перущенци. Осветена е на 8 ноември – Архангеловден. Тя е  масивна каменна трикорабна църква, а настилката е от неправилни каменни плочи. В храма е имало икони, изписани от известния зограф и живописец Станислав Доспевски.

Църквата е била последна крепост и убежище на въстаналите през април 1876 година срещу османското господство, жители на Перущица. Мнозина от нейните защитници предпочитат сами да сложат край на живота си, отколкото да попаднат живи в ръцете на озверелите нередовни турски войски.

Храм „Св. Атанасий”

Предполага се, че е построена между XV и XVI век. От тук е дадено началото на Априлското въстание в този край. По време на бунтовните събития църквата е била изгорена до основи от поробителя.

След Освобождението църквата отново е възстановена и е използвана като първата стационарна болница в Перущица. И до днес храмът събира перущенци. Църковното настоятелство кандидатства по мярка 322 от Програмата за развитие на селските райони с проект: „Подобряване условията на духовен и религиозен живот за енорията на територията на Община Перущица чрез обновяване на храм ”Св. Атанасий”.