Църква „Св. Параскева - Българска“

Църковният храм е изключително ценен исторически паметник, недостатъчно проучен. Предполага се, че е строен през Второто българско царство. Престрояван е през турско време в 1834 г., вкопан е в земята и е сравнително добре поддържан. В сегашния си вид църквата е официално открита през 1835 г. В края на 30-те години на ХХ век е изградена сегашната камбанария. В църквата има интересни икони с избодени от турците очи. Тя носи името на света Параскева Българска и там в средата на 19 век е работил Захари Зограф, който заедно с брат си Димитър изографисали св. Архангел Михаил на „царските двери“. През 2018 година храмът е пребоядисан, а камбанарията позлатена.