Разположен е на брега на река Веселина на 8 км. от село Капиново. Манстирът е основан през 13-ти век. По време на Възраждането манастирът е едно от просветните и революционни огнища. В него, за кратко време игумен е бил Софроний Врачански, където прави и оставя своя препис на „История славянобългарска“. В днешно време светата обител е действаща и представлява комплекс от църква, два параклиса, жилищни и стопански сгради. Църквата „Св. Николай“ датира от края на 17-ти век. Най-ранният паметник на живописта произхождащ от Капиновския манастир е т. нар. „Капиновски поменик“ от 1700 г., съхраняван днес в националния археологически музей. Красиви са иконостасните царски двери с резбени елементи, характерни за тревненските резбари. Светата обител предоставя възможност за пренощуване.