Намира се в близост до село Гложене на 12 км. от Град Тетевен. Най-вероятно Гложенският манастир е основан през 16-ти век върху основите на стара римска крепост. Архитектурният му план копира този на манастирите в Атон. Гложенският манастир има метоси в съседното село Малък извор и в град Ловеч. Бил е любимо място на Васил Левски, като скривалището му се пази и до днес. Тук се намира малък музей на Васил Друмев с монашеско име Климент, който е бил митрополит на Търновската епархия. Старата църква на манастира вероятно е строена през 16-ти век.