Бачковската света обител е основана по време на Византийското робство – през 1083 година от братята грузинци Григорий и Апасий Бакуриани. Манастирът бележи своя разцвет през 13-ти век особено при царуването на цар иван Александър – втори ктитор на манастира. От основаването на Бачковската обител, в оригинал днес е запазена само костницата – двуетажна църква с ценни стенописи от 11-ти век и 14-15-ти век. Църквата „Св. Богородица“ принадлежи по архитектурен вид към типа атонски църкви. В северния двор на манастира са запазени малката църква „ Св. Архангел“ от 12-ти век и църквата „Св. Никола“ от 17-ти век в южния двор. В двете църкви има стенописи от Захари Зограф. В голямата църква на специална поставка е светинята на манастира – чудотворната икона на Св. Богородица, със сребърна риза. В манастира има голяма музейна експозиция, в която са представени старинни църковни предмети, богослужебни книги, старинни монети, икони и юбилейни украшения. Интерес представлява и уникалната сребърна дарохранителница, представляваща макет на храма „Сан Марко“ във Венеция, изработена през 17-ти век от майстор Зафир Злати. Напоследък се полагат грижи за опазване, възстановяване и реставриране на части от манастирския комплекс.Изнесоха по традиция иконата на Св. Богородица от Бачковския ...

Бачковският манастир е светилница на българската култура и просветеност. Той е съхранил във времето творческите възможности на народа ни. Посещаван е от много богомолци и чуждестранни туристи. За този манастир са характерни и уникални две литийни шествия свързани с чудотворната икона на „Св.Богородица Успение“ на манастира и чудотворната икона на „Св. Богородица Благовещение“ от Асеновград. Манастирът е сред стоте национални туристически обекта.

Манастирският комплекс и околността са се превърнали в развит туристически обект. Смята се, че Бачковският манастир е един от най-посещаваните български манастири, годишно тук идват около 250-300 000 души.