Басарбовски скален манастир „Св. Димитър Басарбовски“


Той е единственият действащ скален манастир в България. Намира се на 10 км. от град Русе. Манастирът води началото си от периода 12-14-ти век. През този период в България се е разпространило отшелни-чеството. Най-известният обитател и „вечен игумен“ е Св. Димитър Басарбовски. След като през 16-ти век манастирът е изоставен, през 20-ти век в него се настанява монах Хрисант и започва да го обновява. Манастирът се състои от скална църква и няколко стаи, издълбани високо в скалния масив. Обявен е за археологически паметник на културата от местно значение през 1978 година.