Басарбовски скален манастир „Св. Димитър Басарбовски“

 


Той е единственият действащ скален манастир в България. Намира се на 10 км. от град Русе.

Неговата история датира от 12-ти до 14-ти век, период, през който отшелничеството придобива популярност в България. Манастирът носи името на най-известния си обитател, Свети Димитър Басарбовски, който прекарва живота си тук като отшелник и по-късно е канонизиран за светец.

През 16-ти век манастирът е изоставен поради многобройните нападения и грабежи от османските турци. Въпреки това, в началото на 20-ти век монах на име Хрисант се заема с неговото възстановяване и обновяване. Днес манастирът остава единственият действащ скален манастир в страната ни и продължава да бъде активна православна обител.

Архитектурата на манастира включва издълбани в скалата помещения, включително малка скална църква, посветена на Свети Димитър. Тези стаи са достъпни чрез система от стъпала и тунели, изсечени директно в скалистия бряг на река Русенски Лом. Манастирът е обявен за археологически паметник на културата от местно значение през 1978 г.

Басарбовският скален манастир е не само място за поклонение и духовно израстване, но и ценен източник на историческа и културна информация за религиозните практики и художественото майсторство на българското средновековие. Посещението на манастира предлага възможност за връзка с духовните предци и по-задълбочено разбиране на значението на вярата в живота на българите през вековете.