Това е един от големите, но малко известни манастири, на 6км. от Асеновград, построен по времето на турското робство. Възникнал е до древно аязмо (свещен извор) недалеч от Асеновградското село Златовръх (Арапово) през 19-ти век. Играл е важна роля в духовното ни и политическо възраждане. Манастирът е оформен като цялостен комплекс. Голямата куполовидна църква е интересен паметник на възрожденската ни архитектура. Запазена е и реставрирана кулата на Ангел войвода – единственият цялостен съхранен паметник от времето на хайдутството в България.