Това е световна религия, която не е затворена в държавни граници. От нея са произлезли две от най-разпространените съвременни религии – християнството и исляма. Библията за евреите се състои от свитъци, наричани от християните „Стар завет“. Според евреите заветът е само един – този, който е даден от Бога и приет от Моисей на планината Синай по време на Изхода. Еврейската свещенна книга е наречена Танах, тя е колекция от 39 книги разделени на три групи:

  • Тора – описва ранната история на еврейския народ до появата на техния водач Моисей, съдържа и закони от Бога, постановяващи как да се живее.
  • Книгите на пророците;
  • Писанията;

Втората важна книга за евреите е Талмудът (учение).

Специалната сграда, в която евреите се събират и се прекланят пред Бога се нарича Синагога. Евреите идват в синагогата през важните дни от годината и на своя свещен ден от седмицата – шабат, който започва в петък вечерта и продължава през съботния ден.

В България има само две действащи синагоги – в София и Пловдив.