Снимки в тракийско облекло - Списание за текстил, облекло, кожи и ... В периода преди Христа по земите на днешна България са живеели много тракийски племена като: Мизи, Одриси, Асти, Гети = гали, Беси, Меди, Серди, Дантелети, Одоманти и Едони. На територията на страната са открити значителен брой тракийски градове, светилища, гробници и могили – Свещари, Казанлъшката гробница, храмовете край с. Старосел, с. Татул, Перперикон. Светилищата като: Беглик Таш (Бегликташ), Долмен „Плочата“ край с. Златосел, Люляковото светилище край с. Свежен, Кутела, мегалитите „Братята“ и „Великанските чаши“; Белинташ и много други.