Ислямът е втората най-разпространена религия в света и у нас. Мюсюлманите признават единствено Бог Аллах и неговия пророк – Мохамед. Единствената канонична и свещенна книга е Корана. Храмът, в който се събират и се прекланят пред Бога мюсюлманите се нарича джамия. Джамиите, както манастирите и православните храмове, са също обекти на религиозния туризъм. У нас има много джамии, а част от тях представляват интерес за туристите.