Йерархията на Католическата църква се оглавява от епископа на Рим, наричан папа, който е водач на световната Католическа църква. Като наследник на св. Петър, папата е постоянния и видим принцип и основа на единството както на епископите така и на множеството вярващи.

   Тя се състои от Латинската църква и Източнокатолическите църкви, които се намират в евхаристично общение с епископския престол на Рим. На 13.03.2013 година папският конклав избира за папа Франциск.

Католическата църква е съставена от три диоцеза (епархии). Никополската епархия със седалище в Русе е за католиците от северна България. Софийско-пловдивската със седалище в Пловдив е за католиците от южна България. Двете са от западен (римски) обред, а Апостолическата екзархия, със седалище в София, е от източен (славянско-византийски) обред.

Междуобредната епископска конференция - управителния орган на католическата църква в България.

Нейни членовe са:

Председател - Н.В.Пр. епископ Христо Пройков, Апостолически екзарх и председател на Епископската конференция на Католическата църква в България.

Членове са: Н.В.Пр. епископ Георги Йовчев - Софийско-пловдивски епископ; Н.В.Пр. епископ Петко Христов OFM Conv.- Никополски епископ; отец Сречко Римац OCD - Генерален секретар; Проф. Валдимир Градев – Официален говорител

Междуобредната епископска конференция на Католическата църква в България е църковна институция, състояща се от епископите на католически епархии в страната. Тя е Междуобредна, защото включва в състава си епархии с латински и византийско-славянски обреди. Междуобредната епископска конференция е ръководен орган на Католическата църква в България и има аналогични функции на Светия синод в православните и източно-католическите църкви.

Във всяка държава католическите епископи са обединени в епископски конференции. На общи срещи обсъждат и решават проблемите на вярата и на местната Католическа Църква. Първата Епископска конференция в света се създава през 1830 г. в Белгия. В момента съществуват над 100 национални епископски конференции, при които се покрива територията на съответна държава. Съществуват също около 15 епископски конференции, обхващащи повече от една страна, като например епископските конференции на Светата земя или Скандинавските страни.

Католически катедрали и църкви в България

В България има 6 катедрали, 44 църкви, 7 манастири, от които най-известни са катедралите в Пловдив – катедралата „Св. Лудвиг“, София – катедралата „Свети Йосиф“, Русе – катедралата „Свети Павел от Кръста“, Раковски – църквите: „Пресвето сърце Исусово“, катедралата „Свети Архангел Михаил“, църквата „Непорочно Зачатие Богородично“.