Необходимият туристически ресурс се определя на база на туристическия продукт, който се предлага на туристите. Основните елементи на туристическия продукт на религиозния туризъм са: манастири; свети места, храмове, като: църкви, джамии, синагоги; религиозни събития; културно-исторически паметници.

Многопосочно и голямо е разнообразието от обекти и прояви /дейности, които могат да се оценят като туристически ресурс на религиозния туризъм, още повече че някои от ресурсите му се ползват и от други алтернативни видове туризъм – културен туризъм, културно-исторически, познавателен и други подобни видове и подвидове.

 Туристическия ресурс на религиозния туризъм включва следните обекти и прояви:

  • манастири, храмове, религии, религиозни събития, културно-исторически обекти и прояви.