Обобщена информация на културно наследство на Европа

icon01

С 453 обекта в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО Европа е дом на почти половината от включените в списъка обекти.

icon02

Една четвърт (89) от елементите, вписани в списъка на ЮНЕСКО на нематериалното културно наследство на човечеството, са с произход от ЕС.

icon03

Съществуват 31 сертифицирани от Съвета на Европа културни маршрута, които преминават през над 50 държави в Европа и извън нея.

icon04

Според изданието The Art Newspaper шест от 10-те най-посещавани музея в света през 2016 г. се намират в Европа. През 2016 г. тези шест популярни музея са били посетени от общо над 35 милиона души.

icon05

Над 54 милиона произведения от колекциите на над 3700 европейски културни институции са достъпни чрез „Europeana“ — европейската цифрова платформа за културно наследство.

icon06

Мрежата от 27 000 защитени зони по „Натура 2000“ обхваща 18 % от сухоземната територия на ЕС и над 6 % от неговата морска територия..

Източници: ЮНЕСКО, 2016 г.; Съвет на Европа, 2017 г.; Европейска комисия, 2017 г.; The Art Newspaper, 2016 г.