Бачковски манaстир

Бачковската света обител е основана по време на Византийското робство – през 1083 година от братята грузинци Григорий и Апасий Бакуриани. Манастирът бележи своя разцвет през 13-ти век особено при царуването на цар иван Александър – втори ктитор на манастира. От основаването на Бачковската обител, в оригинал днес е запазена само костницата – двуетажна църква с ценни стенописи от 11-ти век и 14-15-ти век. Църквата „Св. Богородица“ принадлежи по архитектурен вид към типа атонски църкви. Read more…

Рилски манастир

Рилският манастир е едно от най-важните културно-просветни и книжовни средища в българската история. Той достига голям книжовен разцвет през втората половина на 15-ти век, когато в него работят изтъкнати книжовници. Днес в манастира могат да се видят ценни исторически паметници. Изключителен интерес представляват главната манастирска църква, Хрельовата кула, манастирската кухня и воденица, килиите на Паисий Хилендарски и на Неофит Рилски и други. В Рилския манастир се съхраняват уникални икони, множество старинни предмети, църковна утвар от Read more…

Томбул джамия

Построена е през 1744 г. Архитектурата на храма е повлияна от зародилия се в началото на XVIII в ориенталски архитектурен стил „лале“, който се характеризира с включването на елементи от френския барок. С комплекса от сгради около него храмът е най-големият в страната по площ и архитектурна значимост и на второ място на Балканския полуостров след джамията Султан Селим, намираща се в град Одрин, Република Турция. Tомбул джамия е обявена за архитектурно-строителен паметник в бр. 22 на Read more…